Мемлекеттік көрсетілетін қызмет стандарттары

Мектепке дейінгі тәрбие мен оқыту, бастауыш, негізгі орта, жалпы орта, техникалық және кәсіптік, орта білімнен кейінгі білім беру бағдарламаларын іске асыратын білім беру ұйымдарының педагог қызметкерлері мен оларға теңестірілген тұлғаларға біліктілік санаттарын беру (растау) үшін оларды аттестаттаудан өткізуге құжаттарды қабылдау бойынша мемлекеттік көрсетілетін қызмет стандарттарын бекіту туралы

Об утверждении стандартов государственных услуг по приему документов для прохождения аттестации на присвоение (подтверждение) квалификационных категорий педагогическим работникам и приравненным к ним лицам организаций образования, реализующих программы дошкольного воспитания и обучения, начального, основного среднего, общего среднего, технического и профессионального, послесреднего образования

 «Бастауыш, негізгі орта, жалпы орта білім берудің жалпы білім беретін бағдарламалары бойынша оқыту үшін ведомстволық бағыныстылығына қарамастан білім беру ұйымдарына құжаттарды қабылдау және оқуға қабылдау» мемлекеттік көрсетілетін қызмет стандарты

Стандарт государственной услуги «Прием документов и зачисление в организации образования, независимо от ведомственной подчиненности, для обучения по общеобразовательным программам начального, основного среднего,
общего среднего образования»

«Міндетті әлеуметтік медициналық сақтандыруға жарналарын мемлекет төлейтін жеке тұлғалар туралы деректерді өзектендіру» мемлекеттік көрсетілетін қызмет стандартын бекіту туралы

Об утверждении стандарта государственной услуги «Актуализация данных о физическом лице, за которого взносы на обязательное социальное медицинское страхование уплачиваются государством»

 

БАСШЫ ЛАУАЗЫМДАРҒА ОРНАЛАСУ с-

БАСШЫ ЛАУАЗЫМДАРҒА ОРНАЛАСУ с+

45 МІНДЕТТІ ӘЛЕУМЕТТІК САҚТАНДЫРУ с-

45 МІНДЕТТІ ӘЛЕУМЕТТІК САҚТАНДЫРУ с+

ГОСЗАКАЗ с-

ГОСЗАКАЗ с+

КЕМТАР БАЛАЛАРДЫ ЖОЛДАМА БЕРУ с-

КЕМТАР БАЛАЛАРДЫ ЖОЛДАМА БЕРУ с+

ҚОСЫМША БІЛІМ БЕРУ с-

Отбасы 14 регламент 1 с-

ҚОСЫМША БІЛІМ БЕРУ с+

Отбасы 14 регламент 3 с-

Отбасы 14 регламент 3 с+

Отбасы 14 регламент 2 с+

Отбасы 14 регламент 1 с+

Отбасы 14 регламент 2 с-

Отбасы 14 регламент 4 с-

Отбасы 14 регламент 5 с-

Отбасы 14 регламент 5 с+

Отбасы 14 регламент 6 с+

Отбасы 14 регламент 6 с-

Отбасы 14 регламент 8 с+

Отбасы 14 регламент 8 с-

Отбасы 14 регламент 7 с+

Отбасы 14 регламент 7 с-

Отбасы 14 регламент 9 с-

Отбасы 14 регламент 11 с+

Отбасы 14 регламент 10 с+

Отбасы 14 регламент 11 с-

Отбасы 14 регламент 10 с-

Отбасы 14 регламент 9 с+

 

Отбасы 14 регламент 12 с-

Отбасы 14 регламент 12 с+

Отбасы 14 регламент 13 с+

Отбасы 14 регламент 13 с-

Отбасы 14 регламент 14 с-

ПМПК ДАМУЫНДА ПРОБ БАР ОҢАЛТУ с-

ПМПК ДАМУЫНДА ПРОБ БАР ОҢАЛТУ с+

ПМПК АРНАЙЫ ЖАЛПЫ БІЛІМ с+

ПМПК АРНАЙЫ ЖАЛПЫ БІЛІМ с-

Отбасы 14 регламент 14 с+

ПМПК КОНСУЛЬТ КОМЕК с-

ПМПК КОНСУЛЬТ КОМЕК с+

ПМПК ОТБАСЫЛАРҒА КОНСУЛЬТ КОМЕК КӨРСЕТУ с-

ПМПК ОТБАСЫЛАРҒА КОНСУЛЬТ КОМЕК КӨРСЕТУ с+

ПМПК ТЕГІН ОҚЫТУ с-

садикке құжат қабылдау с-

садикке кезекке кою с+

садикке кезекке кою с-

ПМПК ТЕГІН ОҚЫТУс+

садикке құжат қабылдау с+

телнуска орта с-

телнуска орта с+

ТИПО АКАДЕМ ОТПУСК с-

ТИПО АКАДЕМ ОТПУСК с+

ТИПО АНЫҚТАМА БЕРУ с-

ТИПО АНЫҚТАМА БЕРУ с+

ТИПО АУЫСТЫРУ ҚАЙТА ҚАБЫЛДАУ с-

ТИПО АУЫСТЫРУ ҚАЙТА ҚАБЫЛДАУ с+

ТИПО ЖАТАҚХАНА БЕРУ с-

ТИПО ЖАТАҚХАНА БЕРУ с+

ТИПО ТЕЛНҰСҚА с+

ТИПО ТЕГИН ТАМАК с-

ТИПО ТЕЛНҰСҚА с-

ТИПО КУЖАТ КАБЫЛДАУ с+

ТИПО КУЖАТ КАБЫЛДАУ с-

ҮЗДІК ПЕДАГОГ с-

ҮЗДІК ПЕДАГОГ с+

ҮЗДІК ҰЙЫМ с-

ҮЗДІК ҰЙЫМ с+

экстранат орта с-

экстранат орта с+